Pazartesi, 17 Aralık 2018
28,10,0,50,1
600,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,0,1,5000
Powered By Creative Image Slider
@TRAC ANKARA ŞUBE BAŞKANLIĞI
Amatör Telsizcilik Sınavı Ankara Sınav Giriş Yeri
Devamını Oku
@TRAC ANKARA ŞUBE BAŞKANLIĞI
BAKIM ÇALIŞMALARIMIZ
@TRAC ANKARA ŞUBE BAŞKANLIĞI
HAFTALIK TOPLANTIMIZ
@TRAC ANKARA ŞUBE BAŞKANLIĞI
Amatör Telsizcilik Sınavı 2015/1 Duyurusu
Devamını Oku
R3 BAKIM ÇALIŞMAMIZ
DERNEK MERKEZİMİZ

Duyurular ve Haberler

BİLGİLENDİRME

Değerli Üyelerimiz ve Sevgili Radyo Amatörü arkadaşlarımız,

Bilindiği üzere TRAC Ankara şubemiz eskilerden süregelen sorunlar ile 2014 yılından bu yana yoğun mesai harcamaktadır. Bu süreçte dahi aktiviteleri mümkün olduğunca gerçekleştirmiştir ve gerçekleştirmeye devam edecektir. Elbette bunlar sadece yönetim kadrosuyla değil, gerçek dernek üyelerimizle ve radyo amatörlüğüne gerçekten gönül vermiş arkadaşlarımızla gerçekleşmektedir. Elbette doğru olan da budur. Dernekler, gereklerini yerine getiren üyeleri olduğu sürece dernektir ve ancak bu şekilde ayakta kalabilir.

2014 yılı itibariyle yönetim kurulu olarak sürekli üye profilimizi geliştirmek için çalışmalar yaptık ve yeni üyeler kazandık. 2016 yılı itibari ile de derneğimizde üye görünen ancak yıl içerisinde hiçbir aktiviteye katılmayan veya dernek aidatlarını uzun yıllardır ödemeyen / üye listelerinde mevcut olan telefon ya da e-mail adreslerinden büyük çabalarımıza rağmen ulaşılamayan üyelerinde, üyeliklerinin sonlandırılmasının uygun olacağını düşündük. Dernek toplantılarında bu konuyu dile getirdiğimizde de olumlu tepkiler aldık.

Bu vesile ile aşağıda isimleri yazılı üyelerimiz TRAC Ana tüzüğümüzün MADDE:7 / G bendine dayanarak, 24.09.2016 tarihli TRAC Ankara Şubesi Yönetim Kurumuzun verdiği karar neticesinde bu tarih itibari ile üyelikten çıkarılmalarına OY ÇOKLUĞU ile karar verilmiştir.

 

Üyelikten toplam da 28 kişi çıkarılmıştır ! 

MADDE 7, Üyelikten çıkartılmayı gerektiren nedenler.

g- Aidat, Katkı Payı ve IARU aidat borçlarını yazılı uyarıya rağmen ödememesi halinde Şube Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten ihraç edilir. Geçmişe yönelik borçlarını ödeyerek üyeliğini devam ettirmek
İstemesi halinde üyeliği kaldığı yerden devam ettirilir, bu durumda yeni üyelik başvurusunda bulunan kişiler için öngörülen işlemler uygulanmaz. Borçlarını ödememesi hallerinde üyenin demekten ihracına karar verilir. Ödemenin banka havalesi ile yapılması durumunda Şubeye ait banka hesabına ayrıntıları içerecek şekilde yapılması ve ödeme dekontunun ibraz edilmesi esastır.

Bu bilgilendirme kayıtlı tüm üyelerimize e-mail yoluyla tebliğ edilmiştir.

Camiamıza saygıyla duyurulur.

Barış YILDIRIM / TB2MZM
TRAC Ankara Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı

2016 /2. DÖNEM AMATÖR TELSİZCİLİK SINAV DUYURUSU

2016 Yılı Amatör Telsizcilik Sınavının ikincisi 23 Ekim 2016 Pazar günü yapılacaktır. Amatör Telsizcilik Sınav başvuru ve sınav giriş ücreti ödemeleri 7 Ekim 2016 günü mesai bitiminde sona erecektir.  AMATÖR TELSİZCİLİK SINAVI BAŞVURU KOŞULLARI; Sınavın kesin saati Sınavın yapılacağı yer ve salon adresleri sınavın yapılacağı tarihten en az 10 gün önce KEGM Web sayfasından duyurulacaktır.

İYİ BAYRAMLAR

TRAC ANKARA ŞUBESİ OLARAK İYİ, MUTLU VE HUZURLU BAYRAMLAR DİLERİZ

2016 YILI 1. DÖNEM AMATÖR TELSİZCİLİK SINAV DUYURUSU

 2016 Yılı Birinci Dönem Amatör Telsizcilik Sınavı için başvurular 29 Şubat 2016 Pazartesi günü başlayıp 08 Nisan 2016 Cuma günü mesai bitiminde sona erecek olup, Amatör Telsizcilik Sınavı 24 Nisan Pazar günü yapılacaktır.


      Sınav yapılacak İller başvuru tarihinden önce ayrıca duyurulacaktır

YENİ YIL MESAJIMIZ

*Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle. Keyifli, gülümseme dolu ve afetsiz bir yılı hep birlikte geçirebilmek dilekleriyle. YM2KT 

Trac Ana Tüzük (16.11.2014)

 

T.R.A.C

TÜRKİYE RADYO AMATÖRLERİ CEMİYETİ

ANA TÜZÜK

“16.11.2014 tarihli Genel Kurulda kabul edilmiştir"

TRAC 22.06.1991 gün ve 20909 sayılı Resmi Gazete'deki 08.04.1991 gün ve 90/1741 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile KAMU YARARINA ÇALIŞAN BİR DERNEKTİR

07.12.1995 tarih ve 95/7671 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile IARU (International Amateur Radio Union) Üyesidir

 

  Dizgi ve Baskı TRAC GENEL MERKEZİ' nin bir hizmetidir.KASIM 2014

 

 

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

MADDE 1- DERNEĞİN ADI: Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti'dir. Bakanlar Kurulu'nun 08.04.1991 tarih ve 91/1741 sayılı kararı ile kamuya yararlı çalıştığı kabul edilen bir dernektir. Merkezi İstanbul' dur; Genel Kurul kararı ile başka il merkezine nakledilebilir. Kısa adı TRAC' tır. Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilmiş amblemi ekteki şekildir. “

MADDE 2- DERNEĞİN KONU VE AMACI: Derneğin konusu ve amacı Radyo Amatörlüğü' nü (Amatör Telsizciliği) tanıtmak, yaygınlaştırmak, Radyo Amatörleri arasında birliği sağlamak, dayanışmayı ve yardımlaşmayı geliştirmek, Radyo Amatörlüğü' nün (Amatör Telsizciliğin) özdenetim yükümlülüğünün yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları organize etmek, Radyo Amatörlüğü (Amatör Telsizcilik) konusunda T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve yasanın elektronik haberleşme ile Radyo Amatörlüğü konusunda yetkilendirdiği Düzenleyici Kurumlarla işbirliği yapmak, bu kurumlarla uyumlu bir işbirliği ortamı sağlamak, bu kurumlara derneğin çalışma konuları ve afet haberleşmesi konusunda görüş bildirmek, Derneğin gönüllülük temelinde üstlendiği ve değişik kurumlarla imzalanmış protokoller çerçevesinde yürütülen kamu hizmeti niteliğindeki görevleri yerine getirmek.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının derneğe vereceği Amatör Telsizcilik Yönetmeliği'nde öngörülmüş veya imzalanmış protokoller çerçevesindeki görevleri yerine getirmek, bu bağlamda Afetler ve acil durumlar gibi beklenmedik olaylar ya da can ve mal emniyeti, milli güvenlik ile ilgili durumlarla bunların tatbikatlarında Haberleşme Hizmet Grubuna ve görevli kuruluşlara destek vermek üzere Amatör Radyo (Amatör Telsiz) İstasyonları'nın hizmet sağlamaları için gerekli düzenleme ve işbölümünü yapmak, buna yönelik altyapılar kurmak; İş Güvenliği ve İş Sürdürülebilirliği konusunda Afet ve Acil Durum Yönetimi ile ilgili ulusal mevzuat çerçevesinde özel sektör kuruluşlarıyla gönüllülük temelinde işbirliği yapmak ve protokoller imzalamak, AFAD tarafından yürütülen gönüllülük eksenli projelere katkıda bulunmak, bu bağlamda Türkiye Afet Müdahale Planı belgesi ve bu belgenin haberleşme ile gönüllülük konularındaki alt bileşenlerine katılımda bulunmak, gönüllülüğün yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalara destekte bulunmak, sosyal sorumluluk ruhunun gelişimine katkıda bulunmak,

T.C İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve T.C. Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü imzalanmış ve 5902 sayılı yasa mucibince T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) kendiliğinden devrolmuş sayılan protokoller ve bu protokollerin eki olan belgelerde Dernek tarafından yürütülmesi öngörülmüş görevlerin gereğini yapmak, T. C. Sağlık Bakanlığı, Türk Kızılay’ı, T.C. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile imzalanmış protokoller ve bu veya başka kurumlarla, Bakanlıklarla veya Üniversitelerle imzalanacak protokollerin gereğinin yerine getirilmesi; uluslararası ve ulusal toplantılara katılmak, sunumlar yapmak, Türk Radyo Amatörleri'nin hak ve menfaatlerini korumak, geliştirmek, Türk Radyo Amatörleri'ni tanıtmaktır.

Bunları gerçekleştirmek için, ayrıca olanakları ölçüsünde aşağıdaki konularda çalışmalar yapmak üzere gerekli iç örgütlenmeleri gerçekleştirir.

a)                                                Yurdumuzda elektroniğin gelişmesine büyük katkısı olacak Radyo Amatörlüğü' nün (Amatör Telsizciliğin) gelişmesi, yaygınlaşması ve halka yayılması ile telsiz cihazlarının kanunlar çerçevesinde faydalı maksatlarda yararlı amaçlarda kullanımı için ve Radyo Amatörlüğüne ilgi duyanları belge sınavına hazırlamak amacıyla eğitici öğretici yayınlar yayımlamak, kurslar, sergiler, seminerler açmak, bu konuda T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile işbirliği yapmak, bu
bakanlıklar ve bağlı kuruluşlarıyla ortak projeler yürütmek, Afet Haberleşmesi konusunda sertifikasyon eğitimleri düzenlemek; olağanüstü afet ve acil haberleşmesi için gerekli düzenleme ve işbölümünü sağlamak amacıyla komşu ülkelerle ilgili mevzuat çerçevesinde protokoller yapmak, bu konudaki uluslar arası ve ulusal toplantılara katkıda bulunmak;

b)                              Teçhizat ve malzeme ithalinde Radyo Amatörlerine yardımcı olmak ve bunları ithal etmek,

c-Amatör telsizcilerin uygulama yetilerinin geliştirilmesi için laboratuar atölye benzeri tesisler kurarak fiilen çalışmalarda uygulama çalışmalarında bulunmalarına yardımcı olmak, amatör haberleşme esaslarının ve Amatör Radyo istasyonunun Amatör Telsiz istasyonunun çalışma prensiplerinin öğretilebilmesi için cemiyet merkezi ve şubelerde Amatör Radyo Kulüp İstasyonları (Amatör Telsiz Kulüp İstasyonları) kurmak, sorumlu operatör nezaretinde bu istasyonların çalıştırılmasını temin etmek, amatörler arasında şehir içi güvenli haberleşmeyi temin için uygun frekanslarda röle istasyonu kurmak ve çalıştırmak, propagasyon ön bilgisi temini amacıyla uygun frekanslarda beacon istasyonları kurmak ve çalıştırmak

d-Ülkemizde radyo, televizyon ve benzeri tesisler kurmuş bulunan kurum ve özel sektör kuruluşlarıyla başta afetler ve acil durumlar olmak üzere müşterek konularda işbirliği yapmak, karşılıklı yardımlaşmak

e-Radyo Amatörlüğü Amatör Telsizcilik konusunda günler, yarışmalar düzenlemek,

f- QSL Büro Hizmetlerini yürütmek

g- Dernek yararına konser, balo, çay, müsamere, eğlence, yarışma, piyango, sergi ve günler düzenlemek

h-Radyo Amatörleri'nin karşılıklı yardımlaşmasını sağlamak, Radyo Amatörleri' ne yardım amacı ile kamu kuruluşları ve özel sektör kuruluşlarından, kullanım dışı kalmış amatör maksatlara uygun alıcı vericilerin ve diğer cihazların alınmasını temin etmek, amatörlerin kendi cihazlarını yapmalarına yardımcı olmak,

j- Uluslararası Radyo Amatör Federasyon, Konfederasyon ve Kuruluşlarına üye olmak, buralarda Türk Radyo Amatörlerini temsil etmek;

k- Özürlülerin rehabilitasyonu, haberleşme konusunda eğitilmeleri gibi konularda çalışmalar yapmak, bu konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili diğer bakanlıklar, ayrıca konuyla ilgili faaliyette bulunan Bilimsel Kuruluşlar, Vakıf, Dernek, Federasyon ve Konfederasyonlarla işbirliği yapmak

l-                  Mili Eğitim Bakanlığı, Üniversiteler ve diğer eğitim veya öğretim kuruluşları ile haberleşme, haberleşme elektroniği ve Radyo Amatörlüğü ile dernek amaçlarının kapsamına giren diğer konularda kurs, seminer ve diğer benzeri eğitim amaçlı çalışmalar yapmak üzere işbirliği yapmak ve projeler gerçekleştirmek, bu bağlamda üniversite çalışma kolu faaliyetleri organize etmek, bu kollar bünyesinde kurulacak istasyonlara teknik yardım ve malzeme yardımında bulunmak. Yüksek öğrenim gençliğinin Radyo Amatörlüğü aracılığı ile kendisini haberleşme elektroniği ve haberleşme konusunda yetiştirmesini ve bu amaç için dernek şube faaliyetlerine katılmasını özendirmek, Üniversitelerde Afet Haberleşmesi, Radyo Amatörlüğü ve Elektronik konularında seçmeli ders projeleri geliştirmek, Üniversitelerle ve TÜBİTAK ile ortak AR-GE çalışmaları yürütmek; bu konularda özel sektör kuruluşlarıyla da işbirliği yapmak;

m-Veli, vasi müracaatı ile, ilgili en yüksek mülki amirden izin almak şartı ile 18 yaşından küçük kişilerin elektronik ve haberleşme ile Radyo Amatörlüğü konusunda eğitilmesini amaçlayan kurs faaliyetlerinde bulunmak, bu kişilerin mevcut kurslara katılarak eğitilmelerini sağlamak. İzcilik Federasyonu ve ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde bulunmak, bu çerçevede derneğin kurslarından yararlanılmasını sağlamak, izcilerle kamp çalışmalarında bulunmak, yarışma ve özel günlerinde amatör istasyon kurarak kendilerine yardımcı olmak

n-''i'' bendi gereği veya diğer bir şekilde sağlanan cihaz, araç gereç ve bunlarla ilgili yedek parçalar birinci öncelik olarak kulüp istasyonu ve röle gibi altyapı çalışmalarına tahsis edilirler. Afet Acil Durum Yönetim Merkezleri'nde kurulacak TRAC kulüp istasyonları ve Afet ve Acil Durum Müdürlüklerine bağlı birimler öncelikli işlem görürler

Tüm bu maksatlardan bakiye kalan araç gereç, detayları bir iç yönetmelikle belirtilen çerçeve içinde ''l,m ve n '' bentlerinde belirtilen maksatlara tahsis edilir. Bu teçhizat vecibelerini yerine getirmiş olan üyelerin kullanımına geçici olarak tahsis edilebilir. Bu işlem 5809 sayılı yasa çerçevesinde yapılır. Bu cihazların mülkiyeti Derneğe aittir. Bu tahsiste birinci derece afet bölgelerindeki ve Dernek altyapısı yönünden zayıf bölgelerdeki üyelerle, derneğin çalışma gruplarında etkin çalışmalarda ön planda bulunan üyelere öncelik tanınır. Bu tahsislerle ilgili tüm esaslar Genel Merkez Yönetim Kurulu'nca, oluşturulacak bir yönetmelikle düzenlenir. Genel Merkez Yönetim Kurulu bu geçici tahsisi bağış mukabilinde yapabilme yetkisine sahiptir

q-IARU (International Amateur Radio Union) üyeliğinin devamı için gerekli tüm yükümlülükleri yerine getirmek

p -5809 sayılı Elektronik haberleşme kanunu ve bağlı yönetmelikler çerçevesinde gerekli izinlerin alınması halinde geniş çaplı spor etkinliklerinde, ücretsiz haberleşme yardımında bulunmak, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile işbirliğinde bulunmak

r-Dernek ile ilgili konularda doğabilecek ihtilaflar sonucunda, davalar açmak, davalara müdahil sıfatı ile katılmak, icra takipleri yapmak, hukuki danışmanlık ve tüm hukuki işlemler için yeteri kadar vekil tayin etmek.

s-Amacına ulaşmak için; gelir getirici iktisadi işletme ve tesisler kurmak, işletmek veya işlettirmek. Gerekli görüldüğünde amacına uygun faaliyetleri desteklemek üzere, faaliyet alanları ile ilgili her türlü müze, konferans salonları, lokaller, eğitim ve öğretim kurumları kurmak.

t-Derneğin amacına uygun olarak ve uygun yerlerde bölgesel ve yerel afet haberleşme müdahale ve lojistik merkezlerini kurmak veya dernek amacı için gerekli bütün tesisleri kurmak üzere uygun kamu arazilerini tespit etmek, bu işlemler ile ilgili olarak her türlü danışmanlık hizmetlerini almak, ve TRAC' a kazandırılmasını sağlamak, Yurtta meydana gelebilecek her türlü afet, acil durum veya felaketlerde kapasitesi dahilinde müdahalede bulunmak, bu hizmetin gerektirdiği koşullarda, işbirliği yapılan taraf veya tarafların teknik altyapılarından yararlanmak, onları ilgili mevzuat çerçevesinde Derneğin teknik altyapısından yararlandırmak.

u- Gayrimenkuller üzerinde her türlü ayni ve şahsi irtifaklar tesis etmek ve bu haklarını kullanmak, olan yada olacak gelirleri ile yapacağı sözleşmeler için taşınır taşınmaz malların yönetimi ile ilgili her türlü sözleşmelere taraf olmak.

v- Derneğin amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleşmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal ve hak edinme, inşaat, sponsorluk ve benzeri sözleşmeleri yapmak, teorik ve tatbiki eğitim veren eğitim merkezleri açmak.

y- Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek, dernek amacına uygun faaliyetlerle ilgili olarak gayrimenkullerine tasarruf etmek, ipotek, intifa, irtifak hakları dahil olmak üzere gayrimenkuller üzerinde Dernek leh ve aleyhinde her türlü ayni ve şahsi hakları iktisap, tesis, terkin ve fek edebilir. Taşınmazlar kiralar ve kiraya verebilir. Taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabul edebilir, bunun sonucundan bu haklarına dayalı olan sözleşmeler kurabilir. Amaçlarını gerçekleştirebilmek için gerekli her türlü faaliyeti, iş ve işlemi yapmak, ilgili sözleşmeleri imzalayabilir.

z- Cemiyet, Amatör Telsizciliğin gelişmesi, gençler arasında yaygınlaşması için projeler yapar, çocuk ve geçlere yönelik program ve projelere katılır. Fon veren kuruluşlara Genel Merkez, ayrıca şubeler Genel Merkez'e önceden bildirmek ve olur almak şartı ile proje verebilir, Avrupa Birliği Bakanlığını AB Eğitim Gençlik Programları Başkanlığınca (Türk Ulusal Ajansı) yürütülen programlara akredite edilmek üzere TRAC Genel Merkezi ve şubeleri ayrı ayrı başvura bilir, proje sunabilir, AGHprojesi yapabilir ve projelerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi (hibe sözleşmesi v.b.) imzalayabilir. Şubeler, bu tür işlemler öncesinde Genel Merkezden yazılı olur almakla mükellefdirler.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Kalkınma Ajansları gibi teknoloji geliştirme kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve benzeri ulusal ve Avrupa Komisyonu (EC), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Birleşmiş Milletler Sanayi Geliştirme Örgütü (UNIDO) gibi uluslararası kuruluşlara ve büyükelçiliklere yönelik projeler üretmek, Dünya Bankası Hibe programlarına proje sunmak, bu konuda Dünya Bankası tarafından akredite edilmiş Hakem, Ajans veya Danışmanlardan hizmet almak, gerekli görülen konularda ortak projelerde yer almak, açılan program ve çağrılara nitelikli Projelerle katkı sağlamak,

II-                DERNEK ÜYELERİ

MADDE 3- Derneğin üç çeşit üyesi vardır: Bunlar;

a-Asil Üyeler : Üye olmak için derneğe başvurup, gerekli şartları yerine getirdikten sonra, ilgili dernek yönetim kurulunca derneğe üye olması karar altına alınan üyelerdir.

b-Şeref Üyeleri : Derneğin amacı uğruna yararlı çalışmaları ilgili dernek yönetim kurulunca tespit edilip, derneğe fahri üye olması kararlaştırılanlardır. Şeref Üyeleri ayrıca asil üye olmadıkça derneğin hiçbir organında oy sahibi değildirler ve aidat ödemezler.

c-Doğal Üyeler : Derneğin amacına yönelik faaliyetleri gereği işbirliği içinde olduğu kurum ve kuruluşlarla olan müşterek çalışmalarına ilişkin görüşlerini beyan edebilmelerini sağlamak amacıyla anılan kurumların temsilcileri derneğimizin doğal üye kabul edilirler. Derneğimiz ile işbirliği protokol imzalamış bulunan tüm kurum ve kuruluşların derneğe bildirdiği kişiler, Doğal Üye sıfatıyla temsilci tayin edilebilirler. Doğal üyeler Şube ve Genel Merkez Kuruluna katılabilirler, ancak oy kullanma hakları yoktur.

IV - DERNEK ÜYELİĞİNE GİRİŞ

MADDE 4 - Derneğe üye olmak için ;

A -

a-Türk Vatandaşı olan, fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.

b-T.C. Kanunlarından herhangi birinde derneğe üye olması kısıtlanmamış olmak

c-Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye' de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir.

d-Lisanslı Radyo Amatörü olmak, SWL amatörü olmak veya Radyo Amatörlüğü' ne gönül vermiş bulunmak

e-Ağır bir suçtan sabıkalı olmamak şarttır.

f-Tüzükte belirtilen aidatı ödemeyi taahhüt etmek. İlk girişte 3 aylık aidatı ve yıllık katkı payını peşin ödemek zorunludur.

B - Derneğe üye olmak isteyenler formatı Genel Merkez tarafından belirtilen bir form dilekçe ile ilgili dernek yönetim kuruluna başvururlar. El yazısı ile doldurulacak bu form dilekçede şunlar bulunur:

I-  Üye olmak isteyenin kimliği ve vatandaşlık numarası

II-   Adresi

III-                           Doğum    Yeri ve Tarihi

IV-                              Taahhüt  edilen aylık aidat ( Tüzüğün diğer maddeleri ve genel kurulun aldığı kararlar çerçevesinde belirtilen aidat )

V-                             Amatör         Telsizcilik ve genel kabul görmüş ahlak ve nezaket kurallarına; derneğin işleyişi ile ilgili tüzük ve her türlü yönetmelik hükümlerine uyacağına dair imzalanmış taahhüt.

VI-İmzası.

C - Bu başvuru dilekçesi belirli yerde 15 gün asılı kalır, Şube Yönetim Kurulunun başvuru sahibiyle gerçekleştireceği bir mülakat sonucunda yapacağı değerlendirme üyeliğe kabul veya ret kararına temel teşkil edebilir.

Asil üyeler başvurarak üye adayına itirazda bulunabilirler. Ayrıca yeni başvuran kişilerin bilgisi üyelik işlemleri başlatılmadan önce Genel Merkez Genel Sekreterliğinin bilgisine sunulur diğer şubelerin başkanlarıyla elektronik ortamda paylaşılır, diğer şubelerden gelecek olası itirazları üyeliğe kabul sürecinde dikkate alınır. Yönetim Kurulu itirazları da değerlendirerek üyelik müracaatına 30 gün içinde kabul veya ret şeklinde karar verebilir. İlk Mülakat değerlendirmesi sonucuna göre 30-45 gün sonra ikinci mülakat ve değerlendirme yapılabilir. Bu süreçte adayın, Şube Yönetim Kurulunun uygun göreceği çerçevede dernek çalışmalarına katılımı sağlanır. Bu katılım esnasında yapılan gözlemler üyeliğe kabul kararına temel teşkil eder. Sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

 

Yeni kurulan şubelerde, değerlendirme ve üyeliğe kabul işlemleri ilk Genel Kurulun yapılıp Yönetim Kurulunun teşkiline dek Geçici (Kurucu) Şube Yönetim Kurulunca gerçekleştirilir.

Mülakatın usul ve esasları Genel Merkez Yönetim Kurulunca belirlenir.

D - Dernek üyeliğine kabul edilmiş lisanslı amatörler en az bir kez afet haberleşme çalışmalarına katılmak zorundadırlar. Bir şube veya bölgedeki lisanslı üye sayısı dönüşümlü olarak bir dönemde mevcut üyelerin hepsinin bu görevi yerine getirmiş olmasına rağmen üye yetersizliğinden dolayı gerektiğinde aynı dönüşümde bu yükümlülük devam eder.

E - Üyeliğe kabul edilen kişi hakkındaki bilgiler 7 gün içinde Genel Merkez Yönetim Kurulu' na yazı ile bildirilir. Bu bilgiler Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından Genel Merkezdeki Üye Sicil Kütüğüne işlenir. Daha önce Derneğe üye olmuş olan üyelerin bilgileri, bu tüzüğün onaylanmasından sonra şubeler tarafından 30 gün içinde Genel Merkeze bildirilir.

F - Genel Merkez Yönetim Kurulu, üye kayıtlarının Elektronik ortamda web ortamında tutulmasına, Şube Yöneticilerinin bunu görmesine izin verir

V-                DERNEKTEN ÇIKIŞ

MADDE 5 - Her üye istifa etme hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu' na yazılı bir istifa dilekçesi ile istifa talebinde bulunur. Yönetim Kurulu istifa edenin üyelik kaydının kapatılmasına karar verir. İstifa edenin yetkili kurullardan birine üye olması halinde yerine yedek üyelerden bölgesine göre birinci sıradaki görevi üstlenir.

Üyelik kaydının kapatıldığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde yazı ile elektronik posta aracılığıyla Genel Merkez Yönetim Kurulu'na bildirilir. Genel Merkez Yönetim Kurulu üyenin Genel Merkez Üye Sicil Kütüğünden düşümünü yapar.

VI   - DERNEKTEN ÇIKARILMA

MADDE 6 - Dernekten çıkarılma (Madde 7 g bendi hariç) Genel Merkez Onur Kurulu'nun görüşü alınmak kaydıyla Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile olur. Dernekten çıkarılan üyenin çıkartılma kararından sonraki ilk Genel Merkez Genel Kurulun da itiraz hakkı vardır. Genel Kurulda alınacak karar kesindir. Mahkemeye itiraz edilmezse Genel Kurul kararı kesinlik kazanmış olur. Dernekten çıkartılan üyenin Derneğe olan bütün borçlarını Onur Kurulu'nun kararlaştıracağı süre içinde ödemesi gereklidir.

Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı bildirimi takiben, müteakip 7 gün içerisinde ilgili Şube Yönetim Kurulu üyenin Sicil Kütüğünden düşümünü yapar ve bu işlemin yapıldığına dair belgeyi Genel Merkez Genel Sekreterliğine iletir.

Genel Merkez Genel Kurulu ve Adli Makamlar aksi bir karar vererek ihraç işlemini iptal etmediği sürece üye ihraç edilmiş sayılır ve Dernek tesisleri ile eklentilerine giremez, dernek çalışmalarına katılamaz.

VII    - ÜYELİKTEN ÇIKARTILMAYI GEREKTİREN NEDENLER

MADDE 7 - Üyelikten çıkartılmayı gerektiren nedenler şunlardır:

7

a-4. Maddedeki şartları yitirmek

b-Derneğin amaçlarına aykırı çalışmalarda bulunmak

c-Dernek içerisinde siyasi, ayırıcı, bozucu faaliyetlerde bulunmak, sosyal medya ortamında ve internet forumlarında dernek, yöneticileri, üyeleri, işbirliği yapılan kurumlar ve üçüncü kişiler hakkında hakaret içeren beyanlarda bulunmak, sosyal medya konusunda TRAC Ana Tüzüğü ve Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş esaslara aykırı davranışlarda bulunmak,

d-Dernek içinde veya dışında Derneğin amaçlarına aykırı faaliyetlerde bulunmak, yurt çıkarlarına aykırı, amatörlüğün esaslarına aykırı olarak sahip olduğu amatör istasyonu dini ve siyasi maksatlarda kullanmak

e-Sahip olduğu amatör ehliyetin Amatör Telsizcilik Yönetmeliğindeki şartlar gereği Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce iptal edilmesi,^ süresi geçtiği için yapılan belge iptal işlemi bu kapsamda değildir.)

g-Aidat, Katkı Payı ve IARU aidatı borçlarını yazılı uyarıya rağmen ödememesi halinde Şube Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten ihraç edilir. Geçmişe yönelik borçlarını ödeyerek üyeliğini devam ettirmek istemesi halinde üyeliği kaldığı yerden devam ettirilir, bu durumda yeni üyelik başvurusunda bulunan kişiler için öngörülen işlemler uygulanmaz. Borçlarını ödememesi hallerinde üyenin dernekten ihracına karar verilir. Ödemenin banka havalesi ile yapılması durumunda Şubeye ait banka hesabına ayrıntıları içerecek şekilde yapılması ve ödeme dekontunun ibraz edilmesi esastır.

j-Genel Kurul tarafından bir dernek organına seçilmişse, tüzükte bu organa verilmiş görevlerini aksatmak veya geçerli mazeret olmaksızın yapmamak, Genel Merkez Yönetim Kurulunun Tüzük hükümleri çerçevesinde verdiği talimatlara uymamak;

h-Afet ve acil haberleşme çalışma ve tatbikatlarında görevlendirilmiş üye, ilgili şubenin üç yazılı ihtarına rağmen bu yükümlülüğünü yerine getirmediği taktirde, Şube Yönetim Kurulu kanalıyla bu durum Genel Merkez Onur Kurulu'na iletir. Onur Kurulunun görüşü ile Genel Merkez Yönetim Kurulu'nca üyelikten ihracına karar verilir.

Afet ve Acil Haberleşme Çalışma ve Tatbikatına katılımda bulunacağını beyan etmiş olmasına rağmen veya işyerinden izin alamama, hastalık, işyeri tarafından bölge dışında görevlendirme gibi tevsik edilecek mücbir sebepler istisnai durum sayılır. Doğrudan afete maruz kalmış yörelerdeki üyeler de bu afeti müteakip bir yıl süreyle bu istisna kapsamında sayılır.

MADDE 8 - Bir üye Madde 7-g fıkrası haricindeki bir sebeple dernek üyeliğinden çıkartılırsa bir daha derneğe ve dolayısıyla hiç bir şubesine tekrar üye kaydedilmez. Herhangi bir şekilde kaydedilmiş bile olsa durum tespit edildiğinde derhal üyeliği iptal edilir.

7-        g maddesi nedeniyle ihraç edilmiş üyeler, eski şubelerine veya yerleşim yeri değişikliği nedeniyle gittiği yeni yerleşimde bulunan şubeye üyelik kaydı yaptırmak ister ise aidat borçlarını aidat alacağı olan şubeye defaten ve tümüyle ödediklerini belgelemiş olmak ve bu şubeden yazı almak koşuluyla üyelik için başvuruda bulunabilir ve üyeliğe kabul edilir. Böyle durumlarda, Üyeliğe kabul esnasında Madde 4, C Bendinde yeni üyeler için öngörülen askı, mülakat ve diğer işlemler uygulanmaz.

Madde 7-h fıkrası gereği ihraç edilen üye, afet ve acil haberleşmeye ilişkin görevlerini ifa edeceğini yazılı olarak kabul ve taahhüt ettiği takdirde üyeliğe tekrar kabul edilir. Görevi tekrar ifa etmemesi durumunda bir ihtar kafi olmakla, Yönetim Kurulu'nca üyelikten ihraç edilir. Bir daha üye kaydedilmez.

İhraç işlemi tarihini izleyen ilk Genel Merkez Genel Kurulunun bu işlemle vereceği kararlar ve Madde (6) hükümleri saklıdır.

VIII    - GENEL MERKEZ GENEL KURUL DELEGELERİ

MADDE 9 - Genel Merkez Genel Kurulu, Genel Kurula katılabilme hakkını kazanmış üyelerden ve aşağıdaki delegelerden meydana gelir.

a-Genel Merkez Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Onur Kurulu asil ve yedek üyeleri, delege sıfatıyla Genel Kurula katılırlar.

b-Şube Delegeleri: Her şubenin başkanı delegedir. Ayrıca 40 üyeye kadar bir, sonraki her 100 üye için bir ilave olmak üzere her Şube Genel Kurulu'nca seçilmiş delegelerdir,

c-Genel Merkez Delegeleri: Genel Merkez Yönetim Kurulunca şube üyelerinden olmak üzere tespit ve tayin edeceği azami 40 kişidir. Genel Merkez Yönetim Kurulu, uygun veya gerekli gördüğü hallerde bu delegelerin tayininde şubelerden isim isteme ve bildirilen isimleri Genel Merkez Delegesi olarak tayin etme yetkisine sahiptir.

MADDE 10 -

a-Genel Merkez Olağan Genel Kurul toplantısı her 3(Üç) senede bir Ekim ayı içinde yapılır. Genel Merkez Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde her sene Genel Merkez Genel Kurulunu olağan toplantıya çağırabilir.

b-Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek suretiyle veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

c-Genel Kurul, delegelerinin yarıdan en az bir fazlasıyla toplanır. İkinci toplantıda ekseriyet aranmaz.

d-Toplantı Usulü : Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel Kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

e-Genel Kurul' a ilk toplantıda yeterli delege ve üye gelmediği taktirde toplantı en az bir hafta sonra Yönetim Kurulu'nca belirlenen gün ve saatte yenilenir.

f-İkinci toplantının zamanı ve yeri ilk toplantı ilanında belirtilir.

g-Genel Merkez Genel Kurul Toplantıları, Cemiyetin yasal ikametinin bulunduğu Vilayetin dışındaki her İl veya İlçede yapılabilir.

MADDE 10a Genel Kurul' da aksine karar alınmamışsa, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, Genel Kurul Divan Başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel Kurul Kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Tüzük değişikliği ve Derneğin feshi kararları ise, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu kararlar katılanların üçte iki çoğunluğu ile alınacaktır. Tüzük değişikliğinin görüşülmesi için teklifin ya Genel Merkez Yönetim Kurulundan ya da Genel Kurul Delegelerinin en az üçte ikisinden gelmesi gereklidir.

Dernekler Mevzuatında yapılacak düzenlemeler saklıdır.

X  - OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

MADDE 11 - Genel Kurul, Genel Merkez Yönetim ve Denetim Kurullarının gerekli gördüğü, yahutta dernek üyelerinin beşte birinin yazılı talebi ile olağanüstü toplantı yapılır. Genel Kurulu toplantıya Genel Merkez Yönetim Kurulu çağırır,

XI   - GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 12 - Aşağıdaki hususlar Genel Merkez Genel Kurulunca görüşülüp karara bağlanır: a-Dernek organlarının seçimi b-Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi

 

c-Genel Merkez Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülüp incelenmesi, Genel Merkez Yönetim Kurulu' nun ibrası

 

d-Genel Merkez Yönetim Kurulu' nca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulu. Dernek üyelerinin ödeyeceği aidat miktarının tespiti

 

e-Derneğe lüzumlu taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Genel Merkez Yönetim Kurulu' na yetki verilmesi

 

f-Derneğin federasyon veya konfederasyona katılması veya ayrılması hakkında karar verilmesi g-Derneğin Bakanlar Kurulundan gerekli izni alarak uluslararası faaliyetlerde bulunması, yurt dışındaki dernek veya teşekküllere katılması, üye olması veya ayrılması h-Derneğin feshi

 

i-Mevzuata veya Genel Kurula Genel Merkez Yönetim veya Denetim Kurullarınca yapılacak tekliflere göre Genel Kurulca yapılması istenilen diğer görevlerin ifası j-Şubelerden bir veya bir kaçının feshi:

 

Kararlar Genel Kurul' a katılan Delegelerin yarıdan bir fazlasının oyu ile alınır. Ancak tüzük değişikliğine ilişkin kararlar toplantıya katılanların üçte iki çoğunluğu ile alınacaktır. Tüzük değişikliğinin görüşülmesi için teklifin ya Genel Merkez Yönetim Kurulundan ya da Genel Kurul Delegelerinin en az üçte ikisinden gelmesi gereklidir.

 

MADDE 13 - Genel Merkez Genel Kurulu kararları dernek merkezindeki ve şubelerdeki ilan tahtasında 15 gün askıda bırakılarak üyelere duyurulur. Genel Merkez Yönetim Kurulu kararıyla TRAC Web sayfası veya TRAC’ın mevcut diğer yayınlarında da duyurulur.

 

MADDE 13a - DANIŞMA TOPLANTILARI:

 

Genel Merkez Yönetim Kurulu, gerek gördüğü durumlarda her çağrı bölgesindeki şubelerin katılımıyla Danışma Toplantıları yapabilir.

 

Genel Merkez Yönetim Kurulu, şubelerin bazılarının ve belirli konularda uzmanlaşmış kişilerin katılımıyla da danışma toplantıları yapabilir.

 

Bu toplantılara Genel Merkez Yönetim Kurulunun daveti üzerine eski Genel Başkanlar veya Şube Başkanları, eski Genel Merkez veya Şube Yönetim ve/veya Denetim Kurulu üyeleri de davet edilebilir. Bu toplantılara Doğal Üyeler veya Şeref Üyeleri de davet edilebilir. Davet halinde, toplantının yapıldığı bölgedeki şubeler dışındaki şubelerden de katılımda bulunabilir.

 

MADDE 14 - 15 asil 15 yedek üyeden oluşur. 15 asil, 15 yedek üye Genel Merkezin bulunduğu İstanbul ve diğer iller farkı olmaksızın seçilir.

 

Seçim genel kurul tarafından aksine bir karar alınmamış ise gizli oyla yapılır. Seçilecek 15 asil ve 15 yedek üye ayrı ayrı oylanır.

 

Seçim sonucunda adaylar aldıkları oy sayısına göre büyükten küçüğe doğru sıralanır ve en çok oy alan ilk 15 aday asil, sonraki 15 aday yedek üyeler olarak seçilmiş olurlar

 

Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilebilmek için adayların haiz olması gereken şartlar şunlardır:

 

a-Dernekte en az 6 aylık asil üye olmak (şubeler için geçerli değil)

 

11

 

b-Amatör Telsizcilik belgelerinden birisine sahip olmak.

 

MADDE 15 - Genel Merkez Yönetim Kurulu seçimini müteakip en az üç gün içinde toplanarak aralarında bir Genel Başkan, dört Genel Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter, bir Genel Sekreter Yardımcısı, Bir de Genel Sayman seçerek görev bölümü yapar.

 

MADDE 16 - Genel Merkez Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir :

 

a-Derneği temsil etmek ve bu hususta kendi üyelerinden biri veya bir kaçına yetki vermek. Gerekli gördüğü yerlerde Dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik veya Genel Kurulun verdiği genel yetki çerçevesinde şubeler açmak.

 

b-Genel Kurulun Derneğin Şubelerinin açılması veya kapatılması yönünde aldığı kararları yürütmek ve ilgili şube kurucu kurullarına yetki vermek

 

c-Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak,

 

d-Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine yüklediği diğer işleri yapmak, derneğin amaç maddesinde yer alan hedeflere ulaşmasına yönelik çalışmaları yürütmek ve yetkilerini bu yönde kullanmak,

 

e- Genel Merkez Genel Kurulunu tüzük hükümleri içerisinde toplantıya çağırmak

 

f-Derneğin tüm diğer işlerini yürütmek. Dernek amacı doğrultusunda, Kamu Kurum ve Kuruluşlarından, özel sektörden ve şahıslardan araç gereç, cihaz, makina vesairenin ilgili mevzuata uygun şekilde hibe, bağış yoluyla kabulü ve satın alımının gerçekleştirilmesi;

 

g-Amatör Telsizcilik sınavlarının düzenlenmesi ve yürütülmesi hususunda yetkili Düzenleyici Kurumlara önerilerde bulunmak, mevzuatın öngörmesi durumunda Dernek adına sınava müşahit veya imtihan komisyonu üyesi olarak katılacak üyeleri belirlemek ve görevlendirmek

 

h-Onur Kurulunun kararlarını uygulamak

 

i-İdari, mali, adli, icrai takibatlar yapmak

 

j-Dernek adına bildiri, beyanname ve benzeri yayınları, en büyük mülki amire 24 saat önce veya ilgili mevzuatın öngördüğü diğer usullerle haber verilmek şartı ile basına verebilmek, dağıtabilmek

 

k-Şube Genel Kurulun da ibra edilemeyen Şube Yönetim Kurulu için hukukçulardan alınacak görüş çerçevesinde dava açmak, Şube Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak

 

 1. Derneğin ihtiyacı olduğu konulardaki taşınmaz mallar ile ilgili olarak, Genel Kurul’un kendisine yetki verdiği işlemlerin tamamını yürütmek.

  m-Derneğin bu faaliyetleri GMYK’nın karar ve imza aşamasına kadar yürütebilmesi için kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.

  n-TRAC'ın hak sahibi olduğu bütün taşınır ve taşınmaz mallarını, ayni ve nakdi değerlerini ilgili mevzuat kapsamında basiret ve özen içerisinde korumak ve yönetmek, bu yönetim ile ilgili olarak imzalanması gereken sözleşmelerin imzalanması, TRAC'ın amaç ve hedeflerine yönelik hizmet ve faaliyetler için ulusal ve uluslararası kaynak sağlayıcı faaliyetleri yürütmek.

  o-Genel Merkez Yönetim Kurulu tüm bu işleri T.C Kanunları ve Dernek Tüzüğü' ne uygun olarak yürütür. Kararlarını ekseriyetle alır.

  MADDE 17 - Genel Başkan, Genel Merkez Yönetim Kuruluna Başkanlık eder, toplantıları yönetir. Dernek adına demeç ve bilgi verir. Genel Başkanın her türlü çalışması, Genel Merkez Yönetim Kurulunun kararlarına bağlıdır. Yönetim Kurulu toplantılarında alınacak kararlarda oylar eşit olursa başkanın oyu iki oy hesap edilir. Temsil görevini Madde-21 de belirlenmiş usuller içinde gerçekleştirir.

  MADDE 18 - Genel Başkan Yardımcılarından bir tanesi, Genel Başkanın uygun gördüğü ve yazı ile görevlendirilmesi halinde ona vekalet eder, vekalet süresinde onun yerine oy verme ve imza yetkisine haizdir.

  Genel Başkan Yardımcıları idari, teknik ve mali konularda görevlendirilirler.

  MADDE 19 - Genel Sekreter : Genel Sekreter Genel Merkez Yönetim Kurulu' na karşı, Derneğin bütün demirbaşlarından, gelen - giden evrak, Dernekler Kanunu' na göre tutulması gereken bütün defter ve evraktan, Dernek hesabına yaptığı bütün harcamalardan, Derneğin bütün bölüm ve eklentilerinden, çalıştırılan personelin amiri sıfatı ile denetim ve disiplininden, Derneğe gelen ve giden posta, koli vesaireden ve Yönetim Kurulunun vereceği diğer görevlerden sorumludur.

  GÖREVLERİ

 

 1. Bütün gelen ve giden yazışmaları yapar, zamanında yapılması ve usulüne göre arşivlenmesi için özen gösterir.

 2. Süreklilik   arz eden ve bir takvime bağlanmış toplantı, seminer, kurs vesairenin zamanında yapılmasını takip eder, gerekli durumlarda sözlü, yazılı, ilan şeklinde ikazlar yapar. Oluşmuş veya oluşacak aksaklıkları derhal Genel Başkan' a bildirir.

 3. Genel Merkezi Mührünü ve yıl sonunda arşivlenmesinde yarar bulunan her türlü evrağı emniyetli şekilde muhafaza eder. Genel Merkez’e ait bütün demirbaşların emniyetli şekilde muhafazası için gerekli düzenlemeleri gerçekleştirir,

 4. Şubelerle    olan yazışmalara özen gösterir, Şubelerin süreklilik arz eden ve takvime bağlı işlerinin zamanında yapılabilmesi için işin zamanından önce yazılı uyarıda bulunur.

 5. Genel Kurul öncesi yapılması gereken toplantı yeri düzenlemesini, mülki amire başvurulması gibi gerekli bütün ön hazırlıkları yapar, Genel Kurul öncesi hazırlanması gereken bütün raporların bir dosyada toplanmasını sağlar.

 6. Genel  Kurul' a, şubelerin ve Dernek Genel Merkezinin takvim esaslı işlemlerinde meydana gelen aksaklıklar, zamanında hazırlanmayan raporlar gibi konularda bilgi sunmakla yükümlüdür.

 7. Tüzükte           gösterilen kurulların üyelerini, çalışma şekillerini, toplanma ve rapor sunma tarihlerini gösterir bir çizelge hazırlar, listede asil ve yedekleri belirtir, bu listeleri ve listelerde olacak her değişikliği ilan eder,

 8. Üye Kütüğünün düzenli tutulmasını ve üye girişlerinin şubelerce düzenli yapılmasını denetler

 9. Dernek    Merkezindeki ve eklentilerindeki araç ve gereçleri sürekli kontrol altında tutar.

 10. Genel Sekreter, Tüzüğün 19. Maddesinin (1-7) bentlerinde işaret edilen bütün hususlarda münferit imzası ile yazışma yapar. Yönetim Kurulunun vereceği karar ile derneği temsil edecek, tüzük doğrultusunda bütün hukuki işlemleri yapabilecektir. Yönetim Kurulu belirli hususlarda derneği temsil yetkisine karar verdiği takdirde diğer hususlarda Genel Başkan ile birlikte atacakları imza ile derneği temsil mümkün olacaktır.

 11. Genel Kurul, Genel Sekreter’e ücret ödenmesi, ödenecek brüt aylık miktarının tespiti ve ücretli Genel Sekreterin mesaisi ile çalışma koşullarının saptanması konusunda yetkilidir.

 12. Genel Sekreter Yardımcısı, Genel Sekreterin kendisine yetkisi alanında kalan görevlerin tevdi ettiği bölümleri yerine getirir. Genel Sekreter Yardımcısı, (9) numaralı bentte zikredilen ilzam yetkisi yoktur.

  MADDE 20 — Genel Sayman: Derneğin mali işlemlerinden sorumludur. Dernekler Kanunu'na göre tutulması zorunlu olan tüm defterleri düzenli şekilde tutar, derneğin kasa mevcudunun mesulüdür, dernek gelirlerini banka hesabına yatırır, posta çekleri hesaplarını kontrol eder, cemiyet adına gelen havaleleri tahsil eder, banka hesabına yatırır, Genel Merkez Genel Kurulu ve/veya Genel Merkez Yönetim Kurulu 'nca karara bağlanan ve kendisine yazıyla bildirilen ödemeleri yapar.

  MADDE 21 - Derneğin yurt içi ve yurt dışında temsili aşağıdaki esaslara tabidir:

  a-Genel Başkan derneğin ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun sembolik temsilcisidir, derneği ve Yönetim Kurulunu temsil eder, derneği ilzam edecek imza yetkisi Genel Başkana aittir.

  Ödemelerde Genel Başkanın ve Genel Saymanın birlikte imzaları şarttır. Genel Merkez Genel Kurulu veya Genel Merkez Yönetim Kurulunun yazılı kararı doğrultusunda yapılacak ödemelerde Genel Sayman veya Genel Başkan münferiden imza ile ödeme yapabilir.

  b-Derneğin günlük işlerine ait yazılar ve üye mektuplarına cevaplar Genel Başkan veya onun verdiği yetkiye istinaden Genel Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter veya görevli üye tarafından imzalanır.

  MADDE 22 - Genel Merkez Yönetim Kurulu en az altı ayda bir toplanır..Toplantılar üyelerin yarıdan bir fazlasının katılmasıyla yapılır. Başkanın katılmadığı toplantılara Genel Başkan Yardımcısı başkanlık eder ve Başkanın yetkilerini kullanır. Toplantıya katılan ve katılmayan üyeler karara yazılır.

  Dernekler mevzuatında yapılacak değişikliklerle güvenli elektronik imza ile görüş bildirme suretiyle karar alınması veya sanal ortamda toplantı yapılabilmesi hususu saklıdır.

  Toplantıya katılan üyelerin yarıdan fazlasının oyu ile kararlar alınır. Yönetim Kurulu; 16/a maddesi gereği, Genel Başkan veya Genel Başkanın görevlendirmesi halinde Genel Başkan Yardımcısı, Genel Sayman ve Genel Sekreterden oluşan Yürütme Kurulu'nu belirleyebilir. Yürütme Kurulu, derneği temsil eder. Yürütme Kurulu, derneği temsil yetkisi ile tüzük hükümleri doğrultusunda bütün hukuki işlemleri yapabilme yetkisine haizdir.

  MADDE 23 - Genel Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına özürsüz olarak arka arkaya üç kez katılmayan Yönetim Kurulu üyesi istifa etmiş sayılır ve yerine birinci sıradaki yedek üye atanır. Aynı şekilde istifa, ölüm, uzun süreli hastalık ve seyahatler gibi nedenlerle gelemeyecek üye yerine birinci yedek üye atanır.

  MADDE 24 - Genel Merkez Yönetim Kurulu belirli konularda çalışma grupları oluşturabilir. Grupların çalışma konuları, sınırları ile süreleri Genel Merkez Yönetim Kurulunca belirlenir ve yazılı olarak kendilerine bildirilir.

  MADDE 25 - Genel Merkez Denetim Kurulu, Genel Merkez Genel Kurulu tarafından gizli oyla beş asil ve beş yedek üyeden oluşacak şekilde seçilir. Denetim Kurulu adaylığında 14. madde şartları aynen geçerlidir. Genel Merkez Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu adaylarının listesini hazırlar ve Genel Kurula seçim için sunar. Genel Merkez Denetim Kurulu yılda asgari 2 kez toplanır. İlk toplantısında arasından bir başkan seçer ve oluşan kurulu Genel Merkeze tüm iletişim bilgileri ile birlikte yazılı olarak bildirir. Toplantılar Başkan dahil diğer dört üyenin de katılmasıyla yapılır. Kurul Denetim görevini tespit edeceği bir program çerçevesinde yapar. Genel Merkez Yönetim Kurulu gerekli gördüğü zaman dernek organlarından herhangi birisini isteyebileceği gibi şubelerin de denetlenmesini talep edebilir. Dernekler mevzuatında yapılacak değişikliklerle güvenli elektronik imza ile görüş bildirme suretiyle karar alınması veya sanal ortamda toplantı yapılabilmesi hususu saklıdır.

  .MADDE 26 - Denetim Kurulunun Görevleri

  Genel Merkez Denetim Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirmekle sorumludur :

  a-Derneğin gelir ve giderlerini denetler, bunların tüzük, Dernekler Kanunu ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olup olmadığını denetler.

  b-Derneğin tutulması gerekli defterlerinin kanuna göre tutulup tutulmadığını kontrol eder, kanuna uygun tutulmalarını temin eder.

  c-Derneğin çalışmalarının ve aldığı kararların, kanunlar, yönetmelikler ve TRAC tüzüğüne ve derneğin kuruluş gayesine uygun olup olmadığını kontrol eder. Varsa aksaklıkları tespit eder ve bir raporla yönetim kuruluna bildirir.

  d-Nitelikleri yukarıda belirtilen denetleme sonuçlarını yılda iki kere hazırlayacakları bir raporla Genel Merkez Yönetim Kuruluna bildirirler, bu raporlar tümüyle veya özet olarak Genel Merkez Genel Kuruluna bildirilir.

  e-Denetim raporları Dernekler Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde üyelerin de bilgisine sunulabilir.

  f-Genel Merkez Denetim Kurulu gerektiğinde şubelerime denetler. Şube denetlemelerinde Şube Denetim Kurulu ile işbirliği yapabilir. Denetim sonuçlarının bir nüshasını şubeye ve Genel Merkeze iletir.

  g-Olağandışı durumlarda, Genel Merkez Denetim Kurulu şubelerin veya Genel Merkezin denetlenmesi amacıyla yetkili bağımsız denetim organizasyonlarına başvurulmasını isteyebilir. Bu ancak Denetim Kurulu üyelerinin % oranlı onayı alınarak ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun bilgisiyle yapılır. Bu durumda denetim giderleri denetlenen birimin bütçesinden karşılanır.

  XIV - GENEL MERKEZ ONUR KURULU

  MADDE 27 - Genel Merkez Onur Kurulu, Genel Merkez Genel Kurulu tarafından gizli oyla seçilen beş asil üç yedek üye den oluşur. En fazla oy alan ilk beş aday asil üye diğer üç aday da yedek üye olurlar. Onur

  Kurulu üyelerinin adaylığında 14.madde şartları aynen geçerlidir. Genel Merkez Yönetim Kurulu, aday listesini düzenleyerek Genel Merkez Genel Kuruluna sunar.

  MADDE 28 - Genel Merkez Onur Kurulu şu görevleri yerine getirir.

  a-Dernek üyeleri arasındaki ihtilafları, üyelerle Yönetim Kurulu arasındaki ihtilafları ve Yönetim Kurulu Üyeleri arasındaki ihtilafları çözüme bağlar.

  b-Tüzüğe göre Yönetim Kurulu tarafından Dernekten çıkartılma talebi ile kendilerine sevk edilen üyelerin savunmasını alarak durumlarını inceler. Savunması istenilen üyeler, savunma daveti geldikten sonra azami 15 gün içerisinde savunmalarını Onur Kuruluna iletmek mecburiyetindedirler. Savunmanın belirtilen süre içinde verilmemesi durumunda Onur Kurulu reysen takdir hakkını kullanır ve çıkartılma hakkında gerekli kararı verip Yönetim Kuruluna iletir.

  c-Onur Kurulunun üyelere verebileceği cezalar şunlardır.

 

 1. Uyarma    : İlgiliye davranışlarının uygunsuz görüldüğünün bir yazı ile bildirilmesidir.

 2. Tesisten Geçici Çıkarma : Üyenin kazandığı tüm haklardan oniki aydan fazla olmamak üzere yoksun bırakılması ve bunun ilgili görülen üçüncü şahıslara da duyurulmasıdır.

 3. Üyelikten    Kesin Çıkarılma : Üyeliğin kazandırdığı tüm haklardan süresiz olarak yoksun kalınması gereği için Yönetim Kuruluna görüş bildirir. Kesin çıkarma Yönetim Kurulu Kararı ile olur.

  MADDE 29 - Onur Kuruluna şikayetler yazılı olarak Yönetim Kurulu nezdinde yapılır. Yönetim Kurulu durumu Onur Kurulu üyelerine bildirerek Onur Kurulunu toplantıya çağırır. Dernekler mevzuatında yapılacak değişikliklerle güvenli elektronik imza ile görüş bildirme suretiyle karar alınması veya sanal ortamda toplantı yapılabilmesi hususu saklıdır. Yönetim Kurulu gerektiği zaman şikayet olmadan da Onur Kurulunu toplantıya çağırabilir. Onur Kurulu Yönetim Kurulu Tarafından toplantıya çağırıldığında veya toplanmalarını gerektiren başka bir neden olduğunda toplanır. Onur Kurulu çalışmalarından Genel Kurula karşı sorumludur. Onur Kurulu kararlarına, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında itiraz edilebilir. Genel Kurulun kararı kesindir.

  MADDE 30 - Şubelerin kuruluşu ve çalışmaları :

  a-Dernek kamuya yararlı dernek olma sıfatı ile yurdun her yerinde Genel Merkez Genel Kurulu Kararı ve Yönetim Kurulunun bu karar doğrultusundaki izni ile il, merkez ilçe, ilçe ve köylerde bir veya birden fazla şube açabilir.

  b-Henüz TRAC Şubesi bulunmayan yerlerde kurulacak yeni şubeler, Madde 30-a bendi doğrultusunda Genel Merkez Yönetim Kurulu'nun kararı ile yetkili kılınan en az üç kişi tarafından gerekli yasal formaliteler yerine getirilerek açılır. TRAC Şubesi bulunan İl' de yeni bir şubenin kurulabilmesi için Madde 30-a bendi doğrultusunda Genel Merkez Yönetim Kurulu' nun kararı ile yetkili kılınan asgari onyedi (17) kişinin mevcudiyeti aranır.

  c-Yeni açılan şubede ilk Genel Kurul toplantısı yapılana kadar kurucu üyeler Yönetim Kurulu olarak görev yaparlar.

  d-Şubelerin Yönetim Kurulları bütün kararlarından ve yaptıklarından dolayı silsile halinde Şube Genel Kurulu, Genel Merkez Genel Kurulu ve Genel Merkez Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

  e-Şubeler bülten ve broşür dışında yayın yapamazlar. Derneğin genel yayın organına her şube yazı göndermek zorundadır. Bu yazılar şubelerin faaliyeti ile ilgili olabileceği gibi genel olarak radyo amatörlüğü ve elektronik konusunda olacaktır. Bülten yayınlanması durumunda Dernekler Kanununun ilgili hükümlerinin göz önüne alınması ve Genel Merkeze her sayının bir örneğinin gönderilmesi zorunludur. Şubeler dernek adına bildiri, beyanname ve benzeri yayınlar yapamaz. Ancak tüzükte belirtilen hususlara uygun olmak şartı ile yapmış oldukları faaliyetler hakkında açıklamalar, tanıtımlar yapabilirler. Genel Merkezden izin almak kaydıyla web sitesi düzenleyebilirler.

  f-Şubeler Genel Merkez Genel Kurulu toplantı tarihinden 15 gün önce faaliyetlerini ve hesap durumlarını Genel Merkeze bildirirler. Dernekler Yasası hükümleri gereği vermekle hükümlü oldukları Yıllık Beyannameyi Şubat ayı sonuna kadar vermek ve bir nüshasını Genel Merkez Yönetim Kuruluna iletmek mecburiyetindedirler.

  g-Şubelerin ayrı bir tüzüğü yoktur, bu tüzük şubeler için de geçerlidir.

  h-Şubeler BTK ve diğer resmi dairelerle derneğin tümünü ilgilendiren konularda ve dernek amaçlarına ters düşecek konularda yazışma yapamazlar. Yerleşim yerlerindeki resmi dairelerle dernek amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik yazışma yapabilirler. Bu yazışmaların bir nüshasını Genel Merkez Yönetim Kuruluna iletirler.

 

 1. QSL büro hizmetleri şubeler için de Genel Merkez vasıtasıyla yapılır.

  k-Şubeler basın ve yayın organları ile TRT ve Ajanslarla Derneğin amaç ve çalışmalarına ters düşecek şekilde temas kuramaz ve tanıtma konusunda Genel Merkez Yönetim Kurulunun veya Tüzüğün saptadığı esaslara uymayan beyanat veremezler. Sosyal Medyaya aktarılacak bilgiler konusunda aynı esaslar ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun bu konuda saptayacağı esaslara uymakla yükümlüdürler.

 

 1. Şubeler, Yönetim Kurulu Başkanları tarafından temsil edilirler.

  m-Şubeler Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından verilmiş karar ve direktifler doğrultusunda hareket etmekle yükümlüdürler.

  n-Şubeler tasdikli demirbaş defteri tutmakla yükümlüdür. Demirbaş defterine yapılacak her yeni kayıtta, sayfanın onaylı fotokopisini Genel Merkez Genel Sekreterine gönderilerek bilgilendirilecektir. Röle, alıcı verici cihaz ve diğer teknik malzemenin şube demirbaş defterinde kayıt altında tutulması zorunludur. Kayıtlı malzemenin demirbaştan düşüm işlemleri Genel Merkez Yönetim Kurulunun bilgisi ve yazılı onayı ile mümkündür. Geçici olarak (ödünç olarak) üyeler tarafınca şube kullanımına tahsis edilen malzeme bu hükme tabi değildir. Genel Merkez tarafından şube kullanımına tahsis edilmiş olan malzemenin muhafazasından ilgili şube sorumludur. Bu işlemlerle ilgili uygulama usulleri Genel Merkez Yönetim Kurulunca yayımlanacak yönetmelik hükümlerine tabidir.

  MADDE 31 - Bir şubenin Genel Kurulu o şubeye kayıtlı ve hiç aidat borcu bulunmayan asil üyelerden meydana gelir. Genel Kurul bu üyelerden en az yarıdan bir fazlasıyla toplanır. Kararlar toplantıda bulunanların çoğunluğu ile verilir.

  a-Şube olağan Genel Kurulunun en geç üç (3) senede bir yapılması zorunludur. Şubeler olağan Genel Kurul toplantılarını Genel Merkez Olağan Genel Kurulunun yapılacağı yıl içerisinde Temmuz ayı sonuna kadar yapmakla mükelleftirler. Şube Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde her sene şube Genel Kurulunu olağan toplantıya çağırabilir.

  b-Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden toplantının günü, yeri, saati ve gündemi Dernekler Yasasının öngördüğü şekilde ilan edilmek suretiyle haberdar edilirler, toplantıya çağırılırlar. Durum mahallin mülki amirine yazı ile bildirilir.

  c-Şube Genel Kurul Toplantısı şubenin bulunduğu yerde yapılır. Toplantı geri bırakıldığı taktirde 10. Madde ile ilgili hükümler uygulanır.

  d-Genel Kurulu toplantıya şube yönetim kurulu çağırır. Olağanüstü toplantı için tüzüğün 11. Maddesi uygulanır.

  e-Şubeler, Genel Kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirine ve dernek Genel Merkezine bildirmek zorundadırlar.

  MADDE 32 - Genel Kurul toplantısı 10. maddede gösterilen şekilde yapılır, yalnız burada liste şube Yönetim Kurulunca hazırlanır. Toplantı için bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir de Sekreter seçilir. Toplantı sonunda tüm tutanak ve belgeler yeni yönetim kuruluna verilir. Şube Yönetim Kurulu bunların birer kopyasını Genel Merkeze gönderir.

  MADDE 33 - Aşağıdaki hususlar Şube Genel Kurulunca görüşülüp karara bağlanır. a-Şube organlarının seçimi

  b-Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının görüşülüp Yönetim Kurulunun ibrası c-Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü d-Şubeye lüzumlu taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması konusunda Şube Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, e-Şubenin feshi,

  f-Mevzuata ve Genel Kurula yapılacak tekliflere göre Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin ifası,

  g-Genel Merkez Genel Kuruluna katılacak delegelerin seçimi.

  MADDE 34 -

  a-Toplantıda kararlar gizli oyla alınır, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlası ile verilen kararlar geçerlidir.

  b-Genel Kurul Kararları şube merkezindeki ilan tahtasında 15 gün asılı bırakılarak üyelere duyurulur ve alınan kararlar ile kongre tutanak suretleri 15 gün içerisinde Genel Kurula katılanların listesi ile birlikte Genel Merkeze bildirilir.

  XVII - ŞUBE YÖNETİM KURULU

  MADDE 35- Şube Yönetim Kurulu, şube Genel Kurulu tarafından 14. Maddenin a ve b bentlerinde belirtilen şartları havi dernek şubesi üyeleri arasından seçilir. Gizli oyla yapılan seçimde en fazla oy alan beş üye asil, beş üye de yedek olarak seçilmiş sayılır. Şubelerin kurucu kurulu üyeleri için lisanslı radyo amatörü olma şartı aranmaz, yalnızca tercih sebebidir. Kurucu kurulun Genel Merkezden yetki alıp şubeyi kurmasından sonra Dernekler Kanunu gereği yapılan ilk Genel Kurul için de bu geçerlidir.

  Bu Genel Kuruldan sonra yapılacak ilk Genel Kurulda adayların ve asil üye seçilenlerin en az üçünde lisanslı amatör olma şartı aranır. Bu esasların temel alınması şartı ile gizli oyla yapılan seçimde en fazla oy alan beş üye asil, üç üye yedek olarak seçilmiş sayılır.

  MADDE 36 - Şube Yönetim Kurulu seçimi müteakip, üç gün içinde toplanarak aralarında bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Sekreter ve bir de Sayman seçerek aralarında görev bölümü yaparlar. Yapılan bu görev bölümü sonrası oluşan Yönetim ve Denetim Kurulu Asil ve yedek üyeleri ile Genel Merkez Genel Kurul delegelerinin tüm iletişim bilgileri Genel Merkeze 7 gün içinde bir yazı ile gönderilir.

  MADDE 37 - Şube Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır :

  a-Şubenin tüm işlerini yürütür. b-Şubeyi temsil eder.

  c-Şubenin gelir ve giderlerini tespit ve idare eder. d-Üye adaylarının üyeliğine karar verir

  e-Tüzük mucibince Genel Merkeze karşı olan yükümlülükleri yerine getirir.

  f-Şube Yönetim Kurulu bütün görevlerini yaparken T.C Kanunları ve bu tüzük hükümlerine riayete zorunludur.

  MADDE 38 - Şube Başkanı, Yönetim Kuruluna Başkanlık eder ve şubeyi temsil eder, toplantıları yönetir. Başkanın her türlü çalışması Yönetim Kurulunun kararlarına bağlıdır.

  MADDE 39 - Şube Başkan Yardımcısı, Şube Başkanının uygun gördüğü zamanlarda ona vekalet eder, onun yerine oy verme ve imza yetkisine haizdir.

  MADDE 40 - Şube Sekreteri, Dernekler Kanununa göre tutulması gereken şube defterlerini tutar, yazışmaları düzenli olarak yürütür, yazışmaları başkan ile birlikte imza eder, üye kayıt defteri, karar defteri, gelen - giden evrak defterinin tutulması Sekreterin sorumluluğundadır.

  MADDE 41 - Şube Saymanı, Dernekler Kanununa göre tutulması gereken gelir ve gider defteri, bütçe, kesin hesap ve bilanço defterlerini, demirbaş defterlerini tutar, mali evrakları tanzim eder, Başkanla birlikte imzalar.

  Şube Yönetim Kurulu en az ayda bir toplanır, toplantı Başkan dahil diğer iki üyenin katılmasıyla yapılır. Kararlar ekseriyetle alınır, Başkanın oyu bir oy hesap edilir. Toplantıya mazeretsiz arka arkaya üç kere katılmayan üye istifa etmiş sayılır ve yerine yedek üyelerden birinci sırada olan atanır. Aynı şekilde istifa, ölüm ile devamlı hastalık hallerinde yine birinci sırada olan yedek üye atanır. Yedek üyeleri başkan göreve davet eder.

  MADDE 42 - Şube Denetim Kurulu, Şube Genel Kurulu tarafından gizli oy ile seçilen üç asil, üç yedek üyeden oluşur. En fazla oy alan ilk üç üye asil üye, diğerleri yedek üye seçilmiş sayılırlar. Denetim Kurulu Üye adayları için 35. Maddede belirtilen esaslar ve prosedür geçerlidir. Şubelerin Kurucu Kurulu tarafından oluşturulan Dernekler Kanunu gereği olarak yapılan ilk Genel Kuruldan sonra yapılacak Genel Kurulda adayların ve asil üyelerin en az ikisinin lisanslı amatör olması gereklidir. Şube Yönetim Kurulu aday listesini düzenleyerek Şube Genel Kuruluna sunar. Şube Denetleme Kurulunun teşkili, ancak üye sayısı 30 u geçtiği zaman söz konusudur. Şube bu müddet zarfında Denetleme Kurulu üyeliğine Genel Kurulda seçilecek bir denetçi ile Denetleme Kurulunun görevlerini yerine getirir. Denetçinin lisanslı olması tercih edilir, şart değildir.

  MADDE 43 - Denetleme Kurulunun görevleri şunlardır :

  Şubenin çalışmalarını 26. Madde esasları dahilinde denetler, denetleme sonuçlarını yılda en çok dört en az iki kere hazırlayacakları bir raporla Şube Yönetim Kurulu ve Genel Merkez Denetim Kuruluna bildirirler. Bu raporlar tümüyle veya özetle Şube Genel Kuruluna da sunulur.

  MADDE 44- Şube Denetim Kurulu yılda en az iki kez toplanır. İlk toplantıda aralarında bir başkan seçerek her toplantıda başkan dahil en az iki üye ile toplanırlar. Şube Yönetim Kurulu Gerekli gördüğünde Şube Denetim Kurulundan rapor talep edebilir.

  MADDE 45 - Derneğin ve Şubelerin gelir - giderleri şunlardır : a-Gelirler

  1 -Asil üyelerin aidatları

 

 1. Özel   ve tüzel kişilerin ve Devletin yapacağı ayni ve nakdi yardımlar

 2. Dernek    yayınlarından elde edilecek gelirler

 3. Ders, Kurs, Konser, Konferans, Sergi, Yemek, Gezi, Müsamere, Yarışma, Piyango, Kermes, Bitpazarı, yayın satışları gibi kaynaklardan elde edilecek gelirler.

 4. Genel Merkez ve şubelerin birbirlerine yaptıkları ayni ve nakdi yardımlar

 5. Amatörlerin kullanımı için bastırılacak matbu kağıt, form ve defterlerden elde edilecek gelirler

 6. Şubeler   49. Maddenin ilgili bentlerinde belirtildiği şekilde bağış gelirlerine sahiptirler

 7. Altyapı  katılım payları: Şubelerin imkanlarıyla kurulmuş altyapıların giderleri Şube Yönetim Kurulu tarafından bütçelendirilir ve her üyeden tahsil edilir. Bu altyapılar için tahsil edilen altyapı katılım payı Genel Merkeze gönderilmez.

 8. TRAC' ın taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının işletilmesinden ya da kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile taşınır değerlerin gelirleri.

 9. TRAC tarafından veya TRAC' ın amaç ve faaliyetlerine katkı sağlayacak işletmeler ile kurulacak ortaklıklar, şirketler, eğitim kurumlan, lokaller ve iktisadi işletmelerden sağlanacak gelirler.

 10. Dernek   amacını gerçekleştirmek için Tüzüğün gerektirdiği her türlü çalışmalardan elde edilecek gelirler.

 11. Katkı Payları: Genel Merkez bütçesinin kapsamına girer. Asil üye başına yıllık 5.- TL dir. Bu miktar içinde bulunulan yılda üyelerden tahsil edilerek bir sonraki yılın Mart ayı sonuna kadar muhteviyatı belirtilerek Genel Merkez hesabına aktarılır.

 

b-Giderler

 

Derneğin amacının gerçekleşmesi için Genel Merkez ve Şubelerin yapacağı faaliyetlerin tümü için gerekli harcamalardır. Bunlara IARU ( International Amateur Radio Union ) aidatları ve altyapı giderleri dahildir.

 

 1. IARU Aidatları : Genel Merkez bütçesinin kapsamına girer. Lisanslı asil üye başına yıllık 1,85 CHF ( İsviçre Frangı ) karşılığı TL dir. Karşılığın hesaplanmasında havale günündeki T.C Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınır. Şubeler bu aidatı içinde bulundukları yıl üyelerinden tahsil eder. Bir sonraki yılın

  Ocak ayı sonuna kadar muhteviyatı belirtilerek Genel Merkez hesabına gönderilir. Toplanan aidatlar Genel Merkez Saymanı tarafından süresi içerisinde IARU ya ödenir.

 2. Altyapı Giderleri: Genel Merkez bütçesinin kapsamına girer. Altyapı giderleri ise röle, link, kulüp istasyonları, beacon ve benzeri Genel Merkezi demirbaşına kayıtlı olan teknik alt yapının temin onarım, zorunlu yenileme, enerji ve ruhsat harçlarını kapsayan harcamalardır.

 3. Haberleşme  Araçları ile ilgili giderler: Şube olanaklarıyla oluşturulan, protokoller mucibince hibe olarak alınan veya üçüncü şahıs ve kurumlardan hibe yoluyla elde edilen haberleşme araçlarının vergi, sigorta, yakıt ve diğer masrafları, aracın tescil edildiği şube tarafından karşılanır.

  MADDE 46 - Gelir ve giderler;. Bütçe esasları 49.maddede belirtildiği şekilde geçerlidir. Yönetim Kurulları zorunlu hallerde fasıldan fasıla aktarma yapabilmekle birlikte, bu hüküm IARU aidatı için uygulanmaz ve her durumda IARU aidatı konusundaki yükümlülüğün zamanında yerine getirilmesi için gerekli önlemler alınır. 49.maddenin 4. bendine göre ödenmesi gereken Genel Merkez katkı payı da aynı hükümlere tabidir.

  MADDE 47 - Dernek; Genel Merkez ve Şubeler için gayrimenkul iktisab eder ve gerekli olduğu takdirde Genel Kurul kararı ile üçüncü şahıslara satabilir. Alım için Denetleme Kurulu ve Hukukçu görüşü, satmak için ilaveten Genel Kurul onayı alınır. Dernekler Kanunu uyarınca, dernek gereği kadar gayrimenkulü ikametgah, lokal, istasyon, dinleme tesisi ve sosyal tesisler, eğitim merkezleri şeklinde iktisab ve istimal edebilir, tasarruf edebilir. Derneğe yapılacak gayrimenkul bağışlarından fazlası, Dernekler Kanunu uyarınca paraya çevrilir, satış bedeli derneğe gelir kaydedilir.

  MADDE 48 - Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanmayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz

  MADDE 49 - Bütçe esasları :

 

 1. Genel Merkez; dış temsil, konferans, ülke genelini kapsayan çalışma türü özel faaliyetler için Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerini veya Şubeleri görevlendirebilir.

  Bu faaliyetler en geç bir önceki bütçe döneminde planlanarak bütçelenir ve/veya ani gelişen durumlarda Genel Merkez Yönetim Kurulu onayı ile giderleri kısmen veya tamamen Genel Merkezce üstlenilir.

 2. Genel Merkez ile Şube bütçeleri; çalışma mekanı kirası, bu çalışma mekanının elektrik, su, ısıtma giderleri, PTT veya kargo hizmetleri ve zorunlu çalıştırılacak personel aylıkları ile dernek amacına ve görevine uygun faaliyetleri kapsar. Madde 45 ve 46 Hükümleri saklıdır.

 3. Derneğin kamu yararına çalışan dernek olması sebebiyle çalışma mekanı temini konusunda kamu kuruluşları ile protokoller çerçevesinde işbirliğine girilerek kira harcamaları asgariye indirilmelidir. Kulüp istasyonu cihazları ve afet haberleşme sistemleri, kamu yararına çalışan dernek olması sebebiyle, Genel Merkezin üye ayni bağışı gibi olanaklarla elde etmesi halinde şubelerin kullanımına tahsis edilir. Kamu yararı statüsü ve imzalanmış protokoller sonucunda ayni veya nakdi bağışla elde edilmiş olanların dışındaki ve/veya Şubelerin kendi imkanları ile elde ettikleri kulüp istasyon cihazları, teknik ekipmanlar ve bunlara ait yardımcı malzemeler ( Genel Merkezce tahsis edilmiş olanlar hariç ) ilgili şubenin malı olup demirbaşına geçirilir. Şubelere yapılan ve münhasıran şube kullanımı için yapılan koşullu bağışlar da şube demirbaşına geçirilir. Bu teçhizat komşu bölge veya illerde yapılacak özel çalışmalara azami iki haftalığına geçici olarak Genel Merkezce tahsis edilebilir. Geçici olarak ekipmanı kullanan şube ikinci haftanın sonunda ekipmanları teslim etmekle yükümlüdür. Bu konudaki koordinasyon Genel Merkezce yapılır.

  Protokoller mucibince veya gümrük muafiyeti ile elde edilmiş cihaz ve ekipman Genel Merkezin mutlak idaresi altındadır. Şube kendi imkanları ile elde etmiş olduğu cihaz ve ekipmanı, Genel Merkez Yönetim Kurulunun görüş ve iznini alarak satabilir, devredebilir, takas edebilir.

 4. Yıllık üye aidatı 12 TL dır. Üye aidatları içinde bulunulan yıl içerisinde tahsil edilir. Genel Merkez katkı payı üye başına 5 TL dir. Bu ödentiler Genel Kurulun kararı ile değiştirilebilir. Bir önceki yılın Genel Merkez katkı payları, şubelerce içinde bulunulan yılın Mart ayı sonuna kadar Genel Merkeze gönderilmek zorundadır. Bu konuda şube yönetim kurulları sorumludur. Gecikme hallerinde Medeni Kanun Yasası ve diğer mevzuatın amir hükümleri geçerlidir, yaptırım uygulanır. Dernek asil üyelerinin aidatını ve IARU yıllık ödentisini, dernek pasif üyesinin ise aidatını süresinde ödememesi halinde iletilecek tebligat ile, 7 gün içinde ödenmeyen borcu her ay için yasal gecikme zammı ile ödemesi, aksi takdirde tanınan sürenin bitiminde tüzüğün 7/g maddesi uyarınca üyelikten çıkartılacağı bildirilir.

 5. Bağışlar : Kural olarak nakdi bağışlar Genel Merkez ve Şubeler tarafından toplanır.

  MADDE 50 - Derneğin feshi Dernekler Kanununa göre yapılır. Fesih kararına Genel Kurul yetkilidir. Fesih kararı veren Genel Kurul, cemiyetin mal varlığının, tüzüğünde belirtilen gayelere uygun olarak Radyo amatörlüğü ile ilgili konularda faaliyet göstermek üzere kanuna uygun olarak kurulmuş bir başka derneğe veya böyle bir dernek fesih tarihinde mevcut değilse amatör radyo istasyonu bulunan bir eğitim müessesesine, böyle bir müessese yoksa Türk Hava Kurumuna bırakılmasına karar verir. Şubeler feshedilince bütün mal varlıklarını Genel Merkeze bırakırlar.

  MADDE 51 - Derneğin din ve siyasetle, her türlü bölücü ve yıkıcı ideolojilerle alakası yoktur. Atatürk İlkeleri ışığında teknoloji ve elektronik alanında gelişime ve yeniliğe açık olarak tüzüğü doğrultusunda çalışacak, imzalamış olduğu protokoller çerçevesinde toplum hizmeti verecek, Radyo Amatörlüğü ve Radyo Amatörlerinin hizmetinde olacaktır.

  MADDE 52- Genel Merkez, tüzükte yer alan temsil görevi başta olmak üzere asgari temel yükümlülükleri haricindeki üyeye hizmet niteliğindeki çalışmaları maddi olanakları çerçevesinde yerine getirir. Üye hizmetlerinin kapsamı olanaklar çerçevesinde saptanır, QSL — Büro ve Dergi gibi hizmetlerin Asil Üye aidatı kapsamına alınıp alınmaması veya bu hizmetlerin ücretli yapılmasının saptanması konusu Genel Merkez Yönetimi'nin yetkisindedir.

  Şubeler tarafından ruhsat işlemleri yapılan rölelerin ruhsatlandırma işlemleri bittikten sonra Genel Merkeze Ruhsatın bir örneği ile bilgi verilir.

  IARU aidatları ve Genel Kurul tarafından onaylanmış benzeri dış yükümlülüklerin yerine getirilmesi konusunda Genel Merkez, Şube Yönetim Kurulları ve her Dernek Üyesi Tüzüğün hükümleri çerçevesinde müteselsilen sorumludur.

  MADDE 53- Genel Merkez, Ana Tüzük çerçevesinde İç Yönetmelik hazırlama yetkisine sahiptir.

  MADDE 54 - Bu tüzüğe bağlı olarak Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu ve diğer T.C. yasaları, TRAC' ın bütün teşkilatları tarafından hiyerarşik yasal sıraya göre tatbik olunur.

  MADDE 55- (GEÇİCİ MADDE) Şubeler bu tüzüğün kabul edildiği tarihten sonraki onbeş gün içerisinde şube demirbaş kayıt defterinin tüm sayfalarının kopyalarını, şube saymanı ve şube başkanın imzalarıyla Genel Merkez Genel Sekreterliğine yollayacaklardır.

 


 

 

 

 

Ziyaretçi Sayacı

BugünBugün1
Tüm ZamanlarTüm Zamanlar107186

DuyurularFotoğraf Albümü

Frekans Bilgilerimiz

 • R3 Röle VHF 145.675 (88.5Ton)
 • R100 Röle UHF 439.400 (88.5Ton)